ساندویچ کلاب سبوس دار نون و پنیر و گردو نامی نو

ترکیبات:

نان حجیم و نیمه حجیم تست، پنیر لبنه ، گردو