ساندویچ کلاب سبوس دار نون و پنیر و گردو و خرما نامی نو

ترکیبات:

نان حجیم ونیمه حجیم تست ، پنیر لبنه ، گردو ، خرما