ساندویچ کلاب کالباس 60%گوشت قرمزبا پنیر ورقه ای نامی نو

ترکیبات:

نان حجیم و نیمه حجیم (تست )، کالباس 60% گوشت قرمز، پنیر ورقه ای ، سس فرانسوی تک نفره