ساندویچ کلاب کالباس 60 درصد گوشت مرغ با پنیر ورقه ای نامی نو

ترکیبات:

نان حجیم و نیمه حجیم (تست)،کالباس مرغ  60% ، پنیر ورقه ای ، سس فرانسوی تک نفره