کباب لقمه مام

هربسته كباب لقمه ،450 گرم وزن دارد

و داراي 9 عدد كباب 50 گرمي مي باشد.

هر كارتن اين محصول حاوي 30 بسته بوده و 13.5 كيلوگرم وزن دارد.

ارزش غذایی کباب لقمه مام