کلاسیک برگر ( همبرگر ۹۵ درصد مام )

هربسته همبرگر ۹۵٪ ،۵۰۰ گرم وزن دارد و داراي ۵ قرص ۱۰۰ گرمي مي باشد.

هر كارتن اين محصول حاوي 24 بسته بوده و 12 كيلوگرم وزن دارد.

ارزش غذایی همبرگر کلاسیک مام